Fôr mer effektivt ved å følge fiskens rutiner

Et nærbilde av CageEye maskinvare.

Optimaliser hvert måltid med hydroakustikk

Et nærbilde av CageEye maskinvare.

CageEye benytter hydroakustisk teknologi for observasjon av fiskens adferd og for objektiv måling av fiskens appetitt.

Forståelse av fiskens adferd - eller “Speaking Fish”, som vi liker å kalle det - gjør det mulig for deg å følge fiskens naturlige adferdsmønster og rutiner, og gjennomføre fôring i tråd med fiskens appetitt slik at fôringen blir mest mulig effektiv.

Bærekraftig og effektivt

Et fotografi av en laksebonde som holder en laks i armene.

I takt med verdens økende befolkning og dreining mot et mer proteinrikt kosthold, forventes det at verdens matbehov nær vil dobles innen 2050.

CageEye utnytter både hydroakustikk og maskinlæring, noe som åpner for optimalisering av fôringsrutinene og produksjonsveksten på en bærekraftig måte, med så lav ressursbruk som mulig og med fôrspill redusert helt ned til null prosent.

Les mer

En illustrasjon som viser en merd med CageEye hydroakustisk utstyr montert inni.

Hvordan fungerer det?

En illustrasjon som viser en merd med CageEye hydroakustisk utstyr montert inni.

Gjennom bruk av hydroakustikk og maskinlæring gir CageEye deg en fullstendig oversikt over hele fôringsområdet, slik at du kan ta bedre beslutninger basert på innsikt og nøyaktige regler.

La oss snakke fiskens eget språk, altså: “Speak Fish”! Her kan du se teknologien fra CageEye i bruk.

Se vår video