Vi er CageEye

CageEye er et globalt selskap med hovedkontor i Oslo. Det er vår ambisjon å optimalisere sjømatproduksjon på den mest ansvarlige og bærekraftige måten. For å oppnå dette har vi utviklet en unik hydroakustisk teknologi som leverer analytiske data og oversetter oppdrettsfiskens adferd til kunnskap og innsikt.

Vi forstår fiskens adferd – ”We speak Fish” – som vi liker å kalle det. Ved å forstå fiskens eget språk kan vi tilpasse fôringen til fiskens naturlig adferd og appetitt på en bedre måte enn tidligere, med gevinster i form av raskere fiskevekst, mindre fôrspill og bedre dyrevelferd.

Nice to meet you! "Bløb!"
Bendik S. Søvegjarto, CEO CageEye

Nær dobling i matbehovet innen 2050

Når verdens befolkning vokser til 10 milliarder og stadig flere etterspør mer proteinrik mat, regner man med at verdens matbehov nær vil dobles innen 2050. Vi hos CageEye har tro på at alle må arbeide sammen for å optimalisere sjømatproduksjonen på den mest ansvarlige og bærekraftige måten.

Akvakultur er svaret

FAO (Food and Agriculture Organization) forventer 37 prosent produksjonsvekst innenfor akvakultur fra 2016 til 2030, dermed vil den nå 109 millioner tonn årlig. Akvakultur som industri er allerede en viktig bidragsyter for å løse utfordringene med å dekke etterspørselen etter høykvalitets proteinrik mat.

Havbruk med presisjon

Tilnærmet eliminering av fôrspill, reduksjon i sykdom og dødelighet, bedre effektivitet og drift, samt forbedret dyrevelferd. Fremtiden innenfor fôring av oppdrettsfisk baserer seg på data, algoritmer, maskinlæring, og viktigst av alt, innsikt og kunnskap. Hvis vi alle oppnår bedre forståelse av fiskens adferd, vil vi også være i stand til øke den globale produksjonen på en bærekraftig måte.

Gir vekst til sjømatproduksjon

Ved å forstå fiskens adferd, kan vi hjelpe næringen med å fôre i tråd med fiskens naturlige rutiner, appetitt og behov. Resultatet blir mer effektiv fôring, raskere fiskevekst, og til sist; mer bærekraftig produksjon av sjømat.

Bløb“Bløb!”[ bluhb ]interjection1 - used to express a greeting or attract attention.2 - an exclamation of surprise, wonder, elation, etc.3 - English translation in this context = “Nice to meet you!”

News

NoFood2Waste forskningsprosjekt

Full skanning av fisken for å støtte appetittbasert fôringskontroll i havbruk

Bluegrove lanserer #EngageWithOceans initiativ

Akvateknologiselskapet Bluegrove har lansert et løsningsbasert havstønadsinitiativ, #EngageWithOceans, for å samle og dele kunnskap om havet.

Bluegrove satser på arktisk utvidelse

Aquatech-selskapet Bluegrove har etablert kontor i den arktiske byen Tromsø for å støtte eksisterende og nye kunder i regionen, samt legge til rette for videre ekspansjon i Nord-Norge, Island og Færøyene.

CageEye-teamet

Stillinger ledig nå

Markeder

CageEye er allerede tilstede i markeder som dekker tre firedeler av den globale lakseproduksjonen, og er i rask vekst.