Gunnar Sivertsen blir ny leder for Bluegroves produksjon og servicetjenester

Published: 06. nov., 2020

Bluegrove har ansatt Gunnar Sivertsen som ny Production and Service Lead. Sivertsen får ansvaret for oppfølging av produksjon og service for selskapene CageEye, NorseAqua og SEALAB.

Sivertsen får dermed produksjonsansvaret for alle produktene i Bluegrove-porteføljen, fra hydroakustiske sensorer og undervannskameraer til taresystemer og smarte fôringsløsninger.

– Vi er heldige som har lidenskapelige og dedikerte ansatte ved våre anlegg i Terråk, Trondheim og Oslo. Arbeidsmoralen deres er fantastisk. Mitt mål er å gi dem best mulig forutsetninger for å utføre jobben sin så godt som mulig, forteller Sivertsen.

Sivertsen har erfaring fra produksjon av elektriske løsninger, elektronikk og elektromekanikk. Han er utdannet elektroingeniør ved Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) i Trondheim. Som produksjonsleder i Noca, senere Simpro, bidro han til utvikling og implementering av nye produksjonsprosesser, basert på LEAN-metoder. Her hadde han ansvar for maskiner og utstyr, beregninger, leveranser, lager, forbedringer og personell.

– Gunnar har vist gode resultater innen vekst og skalering av produksjonsmiljøer, og han forstår viktigheten av å bruke rett person på rett sted. Hans erfaringer og engasjement passer godt inn i vår kultur, sier Bendik S. Søvegjarto, CEO i Bluegrove.

Ambisjoner
Bluegrove leverer produkter og teknologi som effektiviserer produksjonen og reduserer ressursbruken i havbruksnæringen. Selskapet samarbeider med lakseoppdrettere i Norge, Chile, Færøyene, Island og Canada, og har mål om å ta dagens løsninger og teknologi innen lakseoppdrett til andre områder og arter i havbruk.

– På veien må vi sikre en veldokumentert prosess som støtter volumproduksjon, uten at det går på bekostning av kvalitet. Jeg vil derfor ha fokus på implementering av dokumenterte kvalitetssystemer og effektive, bærekraftige produksjonslinjer som 5S, forteller Sivertsen.

– Det er de ansatte som utgjør den store forskjellen. Mange kan lese tegninger og sette sammen produkter, men kvaliteten er avhengig av kunnskapsrike ansatte med sterkt engasjement. Dette har vi allerede i dag, og det skal vi ha i fremtiden, avslutter Sivertsen.