Bluegrove lanserer #EngageWithOceans initiativ

Published: 07. mai, 2021

Akvateknologiselskapet Bluegrove har lansert et løsningsbasert havstønadsinitiativ, #EngageWithOceans, for å samle og dele kunnskap om havet.

- Verdens hav er i fare. For å redde dem, må vi forstå dem. Vi må forstå havstrømmer og temperaturer, vi må forstå dyrene og plantene og hele økologien i havet, og vi må forstå samfunnene som er avhengige av dem, sier Bendik S. Søvegjarto, CEO, Bluegrove.


- For å bygge denne forståelsen må vi engasjere oss, engasjementet må styrkes i forhold til både havene og til hverandre. Vi vil gi alle som bryr seg om havene en mulighet til å bidra til å redde dem, og vi håper at de som bidrar også skal vil gjøre det lettere for oss alle å lære av hverandre.

Initiativet starter med å samle innsikt og informasjon, som vil bli delt via en video podcast-serie, artikler og annet innhold. En egen nettside, på engagewithoceans.com, har blitt opprettet og sosiale medier vil bli brukt til å spre informasjonen til flest mulig. Med tiden er det planlagt at flere interaktive elementer bli introdusert.

Våre egne akvateknologi-eksperter vil bidra med sin kunnskap der det er hensiktsmessig, men dette er ikke en Bluegrove-plattform. Alle er velkomne til å delta og bidra; selskaper innen akvakultur og fiskeri, akademikere og forskere, politikere og politiske beslutningstakere, samt pressgrupper, kystbefolkningen og forbrukere. Vi vil legge til rette for inkluderende debatter, og vi forventer at de blir livlige, sier Søvegjarto.

Havets gaver
Vi lever sammen på en planet der de fleste ressursene er begrensede. Høsting av både havet og land har bidratt til å balansere vår påvirkning på miljøet.

Denne prosessen har styrket oss, og vi har utviklet oss fra å være jegere og samlere til å bli et industrisamfunn.

I en tid der befolkningsveksten har vært høy spiller havet en viktig rolle i hverdagen for veldig mange:

 • Havene er en matkilde; kystbefolkningen har i lange tider spist fisk og andre sjødyr, og med tiden har det blitt mulig å også transportere sjømat til mennesker som bor lenger innenlands.
 • Havene er en kilde til oksygen.
 • Havene er en medisinskilde, medisin blir utviklet fra både sjøplanter og maritime arter.
 • Havene er en kilde til glede og inspirasjon, gunstig for både fysisk- og mental helse.
 • Havene er en energikilde, enten olje og gass utvunnet fra havbunnen, fornybare kraftkilder som bølge- og tidevannskraft eller vindparker.
 • Havene har utviklet seg som kanaler for kulturutveksling og handel, som et resultat av eventyrlystne oppdagere som krysset havene for å treffe mennesker og finne frem til kontinenter som de tidligere ikke visste eksisterte.
 • Havene er en kilde til både levebrød og økonomisk vekst.

 • Mange av disse fordelene er verdt å bevare for fremtiden, men dette vil ikke være mulig med mindre vi endrer vår adferd. Hvis vi fortsetter med dagens utvinningstempo, vil vi snart gå tom for ressurser. Det er ikke bærekraftig.

  Vi leser om det hver dag. Avskoging. Vannmangel. Artsutryddelse både på land og til sjøs. Forurensning, avfall og skadelige utslipp - også på land, men den triste sannheten er at det meste har en tendens til å ende opp i havet tilslutt. Kloakk og industrielle kjemikalier blandes med plast og annet avfall.

  Karbondioksidutslipp absorberes av havene, og dette forårsaker forsuring, noe som truer livet til fisk og andre maritime arter. Klimaendringer utgjør en alvorlig trussel både mot havene og kystbefolkningen.

  Delt syn
  Initiativet #EngageWithOceans vil prøve å forstå alle disse utfordringene og problemene bedre, og sikter på å finne frem til praktiske løsninger.

  Deretter vil den lage en intensjonserklæring, som skal utvikles i partnerskap med engasjerte parter.

  Denne erklæringen vil inneholde en handlingsplan som alle parter kan godta og forplikte seg til, helt eller delvis. Ved å sikre forpliktelser til å gjøre tiltak, vil initiativet bidra til å skape reell endring.


  - Jeg forventer at mange av oss allerede er enige om de bredere temaene, og vi deler allerede et enkelt mål - å redde havene. Jeg har tro på at gjennom samarbeid kan mennesker utrette en forskjell. Ved å engasjere oss kan vi forbedre situasjonen. Det holder ikke å simpelthen la havene være i fred, sier Søvegjarto.