Bluegrove satser på arktisk utvidelse

Published: 27. jan., 2021

– Våre oppdrettspartnere har fortalt oss at de liker at vi er i nærheten av dem, slik at vi kan støtte dem kontinuerlig og uten forsinkelser. Vi har respondert deretter, sier Bendik S. Søvegjarto, CEO i Bluegrove.

Akvakultur vil oppleve en enorm vekst i nord i årene og tiårene framover, så det å være til stede i regionen er avgjørende for alle som ønsker å bidra og delta, ifølge den erfarne selgeren Ole Andreas Kristoffersen, som er nylig ansatt av Bluegrove.

– Tromsø er et ideelt sted hvor vi kan levere teknologi og løsninger som hjelper oppdrettsselskaper med å forbedre bærekraftig produksjon og utvide på måter som respekterer behovene til både mennesker, fisk og det arktiske miljøet, sa Kristoffersen.

Bluegrove`s datterselskaper CageEye, SEALAB og NorseAqua spesialiserer seg på hydroakustisk og visuell teknologi, rensefiskutstyr og lusebekjempelse. Med innovative produkter hjelper selskapet næringen med utfordringer og er ledende på biologisk bekjempelse av lakselus. Ved hjelp av avansert teknologi og datadrevet innsikt oversatt fra fiskeadferd, gir dette presis beslutningsstøtte i sanntid til fôring og mindre variasjon mellom merder og lokaliteter.

Havbrukssamfunn
Bluegrove's Tromsø-kontor vil være på FLOW Coworking, hvor flere andre relevante aktører og bransjeorganer har etablert seg. Dette gir rom for samhandling med mennesker i oppdrettssektoren, med lokale politikere, med deres oppdrettspartnere og med forbrukere.

– Vi vil dele plassen med en rekke respekterte selskaper i havbruksnæringen, så vi forventer at det gir mange muligheter til å samarbeide og lære av hverandre. Å etablere en tilstedeværelse her i Tromsø vil gjøre det lettere for oss å være nær kundene og forsyne dem med reservedeler raskt, sa Kristoffersen.

– For oss fra Nord-Norge betyr fisk mye og er en del av vår identitet. For meg er akvakultur en spennende virksomhet, særlig siden det er så mange nye utviklingstrekk og initiativer for å drive næringen videre. Jeg gleder meg til å bli kjent med røkterne i denne regionen og gi dem bærekraftige løsninger og bistå dem med å optimalisere driften, forteller han.

Base nær UiT og til bransjeorganisasjoner som Havbruksstasjonen i Tromsø , Senter for marin akvakultur, Norges fiskerihøgskoleog Norges sjømatråd, vil også gi synergier til Bluegrove`s forskningsfokuserte team. Med det kan vi fortsette å utvikle nye og miljøvennlige teknologiske løsninger for havbruksnæringen, ifølge Søvegjarto.

– Vi er glade for at Ole Andreas har sagt ja til å bli med i Bluegrove. Hans bakgrunn fra bådefiskerinæringen, IKT og finans gjør ham til en god ambassadør for både Bluegrove og for bransjen som helhet.