CageEye flytter produksjonen av sine produkter til NorseAqua i Terråk

Published: 10. jun., 2020

Høsten 2019 ble NorseAqua en del av CageEye. Selskapene forente krefter for å nå deres felles ambisjon om å utvikle bedre og mer bærekraftig sjømatproduksjon. CageEye og NorseAqua jobber nå sammen om utvikling av nye løsninger, salgsarbeid, operasjonell virksomhet og support, og fullbyrder nå samarbeidet ved å flytte all produksjon av sine produkter til Terråk i Bindal kommune.

– En av de største styrkene til NorseAqua er evnen til å utvikle og produsere komponenter av høy kvalitet til en fornuftig pris. Fabrikken på Terråk har et godt omdømme for sin hardtarbeidende, lojale og dyktige stab. For oss var det et enkelt valg å flytte maskinvare-produksjonen til Terråk, sier Bendik S. Søvegjarto, daglig leder i CageEye.

Gode produksjonsfasiliteter Siden 2014 har fabrikken på Terråk produsert smarte løsninger innen rensefisk utstyr, fôrspredere og annet oppdrettsutstyr, både for kunder i Norge og resten av Europa.

– Robuste løsninger er viktig for havbruksnæringen. Miljøforholdene ved et oppdrettsanlegg kan være svært krevende. Man ønsker ikke at noe skal ryke under en storm, og det er viktig at utstyret er solid og holder høy kvalitet. På Terråk har vi lang erfaring med å produsere utstyr for havbruksnæringen som tåler en trøkk, sier Sveinung Kristiansen, daglig leder i NorseAqua.

Et nøkkelelement i CageEye sine løsninger er de hydroakustiske sensorene som måler fiskens adferd i merden. Fabrikken på Terråk har utvidet virksomheten og skal blant annet produsere spesialdelene til sensorene, samt tilhørende utstyr.

Akselererer veksten i selskapet CageEye har store vekstambisjoner. Målet er å utvide virksomheten til nye geografiske områder og andre arter enn laks. Flyttingen av produksjonen til Bindal er et viktig steg for økt vekst i selskapet. I produksjonslokalene har man de nødvendige ressursene og kompetansen tilgjengelig, og dermed får CageEye muligheten til å utnytte sitt fulle vekstpotensial.

– Per i dag har vi 14 ansatte i fabrikken som produserer utstyr til oppdrettsnæringen og vi er rigget for å enkelt kunne sette opp flere produksjonslinjer, sier Kristiansen og tilføyer:

– Med våre ambisjoner er jeg sikker på at vi innen få år kommer til å skape mange nye og spennende produkter her.

Skape nok og flere spennende arbeidsplasser En av de største utfordringene i kystsamfunn som Terråk, er å skape nok og flere spennende arbeidsplasser. Dette blir stadig viktigere etter hvert som norsk økonomi kommer seg ut av koronakrisen.

– Det er svært gledelig at vi nå samler produksjonen til CageEye og NorseAqua på Terråk, slik at vi kan skape enda flere arbeidsplasser i lokalsamfunnet. Det er også et bevis på at vi leverer løsninger av høy kvalitet her i Bindal, sier Kristiansen.

Smart teknologi for bærekraftig sjømatproduksjon

Oppdrettslaks er Norges nest største eksportvare, og havbruksnæringen er en stor bidragsyter til norsk økonomi. Blå sektor kommer til å vokse kraftig internasjonalt, med akvateknologi som en katalysator for bedre og mer bærekraftig produksjon.

– I takt med en voksende verdensbefolkning og en økende etterspørsel etter sunn og bærekraftig mat, må vi knekke koden på hvordan vi kan produsere enda mer, mest mulig effektivt og med minst mulig fotavtrykk. Våre løsninger bidrar til å forbedre matproduksjonen på en bærekraftig måte, sier Søvegjarto.