CageEye inn i chilensk aquatech- klynge

Published: 21. mai, 2020

CageEye forener dermed krefter med en rekke ledende tilbydere av smarte innovasjoner og produkter til oppdrettsnæringen. – Vi skal jobbe tett både i klyngen og i samarbeid med selskaper og enkeltaktører i kystsamfunn. Sammen skal vi promotere blå teknologiutvikling og være en drivkraft for økonomisk utvikling i et bredt perspektiv, forteller Sunil Kadri, som leder internasjonal forretningsutvikling i CageEye. – Vi har store forventninger til at samarbeidet vil bidra til økt effektivitet for oppdrettsnæringen, bedre fiskehelse og fiskevelferd. Løsningene vi utvikler i fellesskap vil være relevante for lokale og internasjonale selskaper, utdyper Kadri.

Det Oslo-baserte teknologiselskapet CageEye har utviklet hydroakustisk teknologi som gjør det mulig å observere fiskeadferden i merdene enda mer presist. Observasjonsdataene gir grunnlag for maskinlærende algoritmer som forbedrer kontrollen på fôringen. – CageEye-teknologien gir oppdretterne bedre forståelse for fiskens appetitt, slik at de kan fôre etter behov og dermed redusere fôrspill. Dette kan også styrke fiskehelse og fiskevelferd, sier daglig leder i CageEye, Bendik Søvegjarto.

Sammen med flere selskaper som nylig ble en del av klyngen (Patagonia ROV, GX Consultores og Innocon) skal CageEye forske, utvikle og tilby prosjektering for bioteknologi og andre tjenester basert på undervanns-robotikk, stordata, software for kunstig intelligens og automatiserte teknologiløsninger. – Ved å endre perspektiv, innfallsvinkler og løsninger skal vi bidra til samarbeidsprosjekter som er med på å modernisere havbruksnæringen, avslutter Kadri.