Dr. Sunil Kadri utnevnt til gjesteprofessor ved Universitetet Austral de Chile

Published: 16. okt., 2020

Kadri blir involvert i undervisnings- og forskningsaktiviteter med fokus på å forbedre forståelsen av fiskens adferd og velferd i en stadig mer teknologisk utviklet havbrukssektor.

– Kadri har meget høy fagkunnskap om både akademia og havbruksnæringen. I tillegg forstår han bransjen bedre enn de fleste, og vil kunne knytte universitetet tettere opp mot havbruksnæringen, forteller professor Marianne Werner ved fakultetet for veterinærvitenskap ved Universitetet Austral de Chile.

Kadri har en doktorgrad i fiskeadferd fra Universitetet i Glasgow, og er æresforeleser ved Universitetet i Stirling. Han vil både undervise og delta i forskning sammen med sine nye kolleger i Chile.

– Jeg forventer at samarbeidet vil styrke vår felles forståelse av havbruksnæringens utfordringer, og bidra til enda sterkere fokus på fiskevelferd i forsknings- og utviklingsarbeid, forteller Kadri, som til daglig er Director of International Business Development i Bluegroves datterselskap CageEye.

Nyskapende teknologi Aquatech-selskapet Bluegrove tilbyr fiskeoppdrettere akustiske sensorer og undervannskameraer, som samler informasjon om fiskens adferd. Dataene hjelper fiskeoppdrettere med å optimalisere fôringstider og fôrforbruk.

Kadri mener at moderne og nyskapende teknologi er ferd med å forandre havbruksindustrien, og at fiskens adferd vil bli et stadig viktigere tema for forskerne framover.

Samskaping Utdanningsinstitusjoner som søker kunnskap og bedrifter med praktiske løsninger, utfyller hverandre, ifølge Kadri, som selv er medlem av Aquaculture Innovation Club i Chile. Her holdt han nylig et webinar med tittelen «Disruptive Technologies Shaping Aquaculture Sustainability»

– På den ene siden kan innovasjoner komme i form av digitale økosystemer: For eksempel automatisert fôringsutstyr med kunstig intelligens utviklet fra data innhentet av sensorer og kameraer. På samme måte kan innovasjoner føre til nye ideer som dyrking av mikroalger, eller tilpassing av alternative bærekraftige kilder til omega-3 for bruk i laksefôr, sier Kadri.

– Vi er veldig fornøyde med at Sunil Kadri og Bluegrove er blitt en del av Aquaculture Innovation Club. Sunil bidrar med sin kunnskap og omfattende erfaring innen nyskapende teknologier og bærekraftig havbruk. Vi ønsker å forsterke innovasjonssamarbeidet, og Sunils tilstedeværelse styrker vårt arbeid med å utvikle teknologi som utnytter ressursene i større grad, sier Adolfo Alvial, administrerende direktør i Aquaculture Innovation Club.

Bærekraftig havbruk Forskning på fiskeadferd og dyrevelferd blir stadig viktigere, ettersom bevisstheten og oppmerksomheten rundt dyrevelferd er økende både hos forbrukere og myndigheter.

– Vårt felles mål er å skape en bærekraftig havbrukssektor som ivaretar fiskens behov, minimerer eller eliminerer forurensning og som er i samsvar med økologiske prinsipper. Havbruksnæringen er helt avhengig av dette for å tilpasse seg fremtidens krav.