Effektivt og bærekraftig fiskeoppdrett gjennom bruk av hydroakustikk og maskinlæring

Vår løsning kombinerer hydroakustisk teknologi som overvåker fiskens bevegelser og miljømessige data, med avanserte algoritmer for maskinlæring, for å observere fiskens adferd og objektivt måle appetitten i merden. Dette gjør det mulig å optimalisere fôringsrutinene og redusere fôrfaktoren samtidig som veksten forbedres.

Høy pålitelighet og minimalt vedlikehold

Konstruert med værbestandig og dobbelt deksel samt robust radiolink. På grunn av selvrengjørende egenskaper er minimalt vedlikehold påkrevd.

Enkel installasjon

Kan installeres ved hjelp av to ankerpunkter eller fritt hengende fra bøyle. Enkel å fjerne ved behov.

Egnet for fjernstyring

CageEye er ideell for fjernstyring og kan integreres med eksterne fôringssystemer. Kontrollpanelet er utviklet med tanke på bruk sammen med mobile enheter.

Integrerer med kamerasystemer

Komplementært til kamerasystemer. CageEye kan brukes individuelt eller i kombinasjon med eksisterende kamerasystemer.

Uavhengig av lys og sikt

CageEye benytter avansert hydroakustisk teknologi som ikke trenger god sikt eller lys.

Full oversikt hele tiden

Den proprietære sensoren gir oversikt over hva som skjer under vann og muligjør optimalisert fôring.

Analytics & Performance Reports

.

Feeding Assistant

Assisted feeding

Echofeeding

Autonomous feeding

Faktabasert beslutningsgrunnlag

Kunstig intelligens benyttes for å fremstille adferdsanalyser for fiskens bevegelser, relatert til miljømessige data og fôringsdata, noe som muliggjør optimalisert fôring.

Velprøvd teknologi

Vår teknologi er et resultat av ni års kommersiell utvikling og mer enn 30 års forskningssamarbeid med Havforskningsinstituttet.

Kontinuerlig overvåkning 24/7

Sanntids oversikt over viktige miljømessige faktorer som har innvirkning på fiskens adferd. Mulighet for å analysere fiskens respons på fôringen over tid. Enkel tilgang til data fra anlegget direkte fra CageEye-app på smarttelefonen.

Infrastrukturkrav

Åpne i Google Docs